POT

Društvo za pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica

O društvu

Društvo za pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim ‘POT’ Ilirska Bistrica je nevladna, neprofitna organizacija in kot samostojno društvo deluje od leta 2002 dalje in od leta 2008 s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Osnovna naloga društva je izvajanje programa ”Pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim”, ki izhaja iz potreb samih uporabnikov in temelji na strokovni podlagi.

Za koga?
 • Za ljudi, ki uporabljajo nedovoljene droge
 • Za ljudi, ki želijo vzpostaviti abstinenco od nedovoljenih drog
 • Za ljudi, ki abstinirajo od uživanja nedovoljenih drog in želijo v tem vztrajati
 • Za ljudi, ki so uspešno zaključili višjepražne programe in abstinirajo od uživanja nedovoljenih drog, a potrebujejo pomoč pri ohranjanju abstinence ter integraciji v socialno okolje
 • Za ljudi, ki eksperimentirajo z nedovoljenimi drogami
 • Za ljudi, vključenim v metadonski program
 • Za svojce in bližnje vseh zgoraj naštetih
 • Za svojce in bližnje vseh tistih, ki si ne želijo vključiti v kakršnekoli programe
 • Omogočamo tudi vstop v program ljudem iz ostalih ranljivih skupin
Namen društva
 • Nuditi oporo osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim
 • S programom seznaniti in vanj vključiti čim več ljudi, ki to pomoč potrebujejo in si jo želijo
 • Pomoč pri integraciji tistim, ki so zaključili višjepražne programe
 • Oblikovati strpnejši odnos družbe do ljudi, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog
Cilji programa
 • Zmanjševanje škode pri tistih, ki uporabljajo nedovoljene droge
 • Spoznavanje oziroma raziskovanje pojava uporabe nedovoljenih drog
 • Informiranje uživalcev nedovoljenih drog, njihovih staršev in širše javnosti o škodljivih posledicah uživanja nedovoljenih drog
 • Vključevanje uporabnikov v dejavnosti prostega časa
 • Informiranje uporabnikov in širše javnosti o različnih programih namenjenim pomoči osebam, ki imajo težave zaradi uživanja drog
 • Vzpodbujanje uporabnikov pri iskanju zaposlitve, pri nadaljevanju izobraževanja ali pri dodatnem izobraževanju in nudenje pomoči ob vključitvi
 • Zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk posameznika
 • Socialna integracija uporabnikov in podpora pri reintegraciji po zaključku programov višjega praga ali po zaključku prestajanja zaporne kazni
 • Razvoj socialnih veščin
 • Brezplačno razdeljevanje materiala za varno injiciranje
Kdo nas financira

Glavna financerja programa našega društva sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS ter Občina Ilirska Bistrica. Dodatna sredstva pridobivamo tudi iz simboličnih članarin članov društva in donacij. Nacionalni inštitut za javno zdravje Koper nam omogoča dobavo brezplačnega materiala za intravenozne uživalce nedovoljenih drog ter odvoz infektivnega materiala, zbranega v namenskih kontejnerjih.

Prostovoljnost, brezplačnost, anonimnost

Društvo »POT« je nizkopražen program, ki ima med svojimi cilji predvsem zmanjševanje škode. Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna, ravno tako ni pogoj abstinenca. Za vključitev v dnevni center ni pogoj plačilo članarine in članstvo v društvu. Vsi uporabniki imajo možnost individualne obravnave, za vključitev v skupino pa je pogoj spoštovanje vseh skupaj sprejetih dogovorov in pravil, ki so bila sprejeta na skupini skupaj z izvajalci in uporabniki programa in so sedaj zapisana v dogovoru o sodelovanju. Uporabnikom je zagotovljena anonimnost.

Tudi vi ste lahko dobrodelni

Prispevajte 0,5% dohodnine in pomagali boste zmanjšati škodo pri uživanju drog.

Prispevate lahko tudi na TRR:

SI56 1010 0003 6151 604 (Banka Koper)
Davčna št.: 853 73 818

Kontakt

05 710 06 25

031 458 521

pot@kabelnet.net

Naslov

Društvo POT
Levstikova ulica 3
6250 Ilirska Bistrica

Urnik

}
Ilirska Bistrica:
od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro

Ostalo

TRR: SI56 1010 0003 6151 604 (Banka Koper)

Davčna št.: 853 73 818

© Vse pravice pridržane 2019 - 2022 Društvo POT | Zasebnost | Piškotki
Spletno stran izdelal: Domen Hrabar