POT

Društvo za pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica

Dejavnosti

Društvo »POT« deluje v obliki dnevnega centra, ki je na voljo zainteresiranim od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro. Tako zagotavljamo varen prostor za uživalce nedovoljenih drog, kjer se lahko neformalno družijo med seboj in hkrati pridejo v stik s strokovnimi delavci. Oboje neposredno prispeva k zmanjševanju izolacije in socialne izključenosti. V stik s strokovnimi delavci lahko v dnevnem centru pridejo tudi bližje osebe uporabnikov (npr. starši, svojci, prijatelji), ki želijo oziroma potrebujejo svetovanje ali informacije.

Metode dela
  • Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom
  • Delo s skupino
  • Delo z družino
  • Delo v skupnosti
  • Raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Informiranje in svetovanje

Strokovni delavci nudimo pomoč pri urejanju socialnih in zdravstvenih storitev, pomoč pri reševanju stanovanjske in zaposlitvene problematike (pomoč pri pisanju prošenj na aktualna prosta delovna mesta, sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje), možnost uporabe računalnika in interneta v dnevnem centru, samostojne priprave prehrane, itd. Uporabnikom pomagamo pri vključevanju in funkcioniranju v svojem okolju, jih osebno ali preko zloženk informiramo o različnih oblikah pomoči, ki so na voljo in jih skladno z njihovimi potrebami napotujemo na ustrezne institucije tako v Sloveniji kot v tujini. Informiramo jih tudi o nevarnostih in tveganjih, ki jih uživanje nedovoljenih drog prinaša ter kaj lahko naredijo, da nevarnost zmanjšajo.

Razdeljevanje sterilnega materiala

V dnevnem centru za uporabnike nedovoljenih drog razdeljujemo tudi medicinske sterilne pripomočke za varno injiciranje (različne tipe igel ter injekcij, alkoholne krpice, askorbinsko kislino), kondome, informativna gradiva (Stigmin »Žepni priročnik za varnejše injiciranje«), zgibanke o hepatitisu, različnih zdravilih v obravnavi drog (metadon, substidol, subutex, revia), različnih terapevtskih ustanovah z njihovimi kontakti, drugih društvih, ki delujejo na področju drog ipd. Glede na ugotovljene potrebe in dogovoru z uporabniki poteka menjava sterilnih medicinskih pripomočkov tudi na terenu in sicer na področju občine Ilirska Bistrica, s t.i. »skrito populacijo uporabnikov prepovedanih drog«.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo, družbeno koristno delo, socialno podjetništvo

V skrbi za uresničevanje skupno zastavljenih ciljev sodelujemo na občinskem nivoju z Lokalno akcijsko skupino Ilirska Bistrica, Centrom za socialno delo Ilirska Bistrica, Zavodom RS za zaposlovanje, Upravno enoto Ilirska Bistrica, občinsko upravo Ilirska Bistrica, Policijsko postajo Ilirska Bistrica, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Medicino dela, Razvojnim centrom, itd.

Ena izmed oblik pogostega sodelovanja s Centrom za socialno delo je družbeno koristno delo. Namenjeno je uporabnikom, ki so obsojeni zaradi lažjih kaznivih dejanj in lahko z družbeno koristnim delom nadomestno odslužijo zaporno ali denarno kazen.

V letu 2012 smo izvajali socialno podjetništvo – zbirali smo belo tehniko (hladilnike, štedilnike, pomivalne stroja, itd.) avdio-video opremo, računalnike, igrače, itd., jih obnovili, popravili in jih nato podarili finančno šibkim družinam.

Tudi vi ste lahko dobrodelni

Prispevajte 0,5% dohodnine in pomagali boste zmanjšati škodo pri uživanju drog.

Prispevate lahko tudi na TRR:

SI56 1010 0003 6151 604 (Banka Koper)
Davčna št.: 853 73 818

Kontakt

05 710 06 25

031 458 521

pot@kabelnet.net

Naslov

Društvo POT
Levstikova ulica 3
6250 Ilirska Bistrica

Urnik

}
Ilirska Bistrica:
od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro

Ostalo

TRR: SI56 1010 0003 6151 604 (Banka Koper)

Davčna št.: 853 73 818

© Vse pravice pridržane 2019 - 2022 Društvo POT | Zasebnost | Piškotki
Spletno stran izdelal: Domen Hrabar